GDPR/AVG Technical Masterclass

450,00

SKU: 25 Category:

Description

GDPR/AVG Technical Masterclass

De GDPR/AVG Technical Masterclass behandelt de General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanuit een technologisch implementatie perspectief. Het helpt om in de kennis  te voorzien op technisch personeel GDPR /AVG te interpreteren en om te zetten in security maatregelen die de organisatie helpt het principe van  “data protection by default” te verwezenlijken.

Trainingsinhoud:

De training omvat de zeven Data Protection Regulation (DGPR) kern principes en voorziet deelnemers de kennis om GDPR technisch te implementeren in hun organisatie. De student leert hoe hij/zij de technische maatregelen kan implementeren die de organisatie helpt om aan de compliance eisen te voldoen voor GDPR /AVG. De te hanteren principes zijn:

 • Rechtmatigheid, billijkheid en transparantie
 • Verzameld voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden:
 • Gegevensminimalisatie
 • Gegevensnauwkeurigheid.
 • Opslagbeperking.
 • Zorg voor gegevensintegriteit en vertrouwelijkheid.
 • Verantwoordingsplicht.

Rechtmatigheid, billijkheid en transparatie

 • Rechtmatigheid, billijkheid en transparatie
 • Wat is nieuw GDPR/AVG?
 • Wat is het the rechtmatigheids, billijkheid en transparantie principe
 • Wat is rechtmatigheid?
 • What is billijkheid?
 • What is transparantie?
 • Hoe kunnen deze technisch worden geïmplementeerd?

Verzameld voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden

 • Wat is toestemming?
 • What is toestemmings management?
 • Hoe beheer je de toestemming in de toepassing?
 • Beheer van cookies toestemming op websites.
 • GDPR/AVG cookie banner en data subject aanvraag management.

Voor wie is de training ontwikkeld?

 • Data Engineers.
 • Web Developers.
 • System Administers
 • Cyber Security Engineers.
 • Security experts.
 • IT Security Managers.
 • Information Security/Compliance Manager.